Neda Ukraden

Neda Ukraden Neda Ukraden

  • 1 013
  • 66 171 947
Ovaj Kanal, kao i svi postavljeni video i audio zapisi na kanalu su u vlasništvu Izdavačkih kuća,Telvizijskih kuća i samih izvodjača. U njihovo ime će sva zaštićena muzika biti uklanjana sa ostalih HR-tv kanala.
Iz ovoga će biti izuzeti samo kanali koji od vlasnika snimaka dobiju specijalnu dozvolu .
Za sve informacije o pravima na upload i pravima vlasništva snimka:
hr-tv.net/username-tcopyright_education/
www.ofps.org.rs/o_nama/zakonska_osnova/zakon_o_autors¬kim_i_srodnim_pravima/
info: copyright@vipper.rs

Video

Komentari